ΩΔΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναγνωρισμένο από το κράτος


Διεύθυνση Σπουδών: Νίκος Κοτροκόης


===== υπό ανανέωση =====www.kotrokois.grτηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6082451


email: nkotro1@yahoo.gr


www.kotrokois.gr